”Om du är värdefull så måste det betyda att jag är värdelös, och vice versa”

***

Många människor lider av ett mentalt fängelse som jag kallar för dikotomism. Profesor Richard Dawkins kallar det för ”The Tyranny of the Discontinuous Mind”. Detta fängelse består i att man begränsar sig till att bara förstå människor och fenomen som uppdelningar i dikotomier – motsatspar som definieras av varandra.

Inom kampen för rättigheter och människovärde är det tyvärr vanligt att man hänger upp hela kampen på just en sådan dikotomi. Man gör en uppdelning i två grupper, där den ena ses som privilegierad förtryckare, och den andra som förtryckt.

Det finns mycket som är bra med denna analysmodell, men den har också stora svagheter. Alltså när man bara använder den på en strukturell nivå. När man börjar applicera den på alla enskilda människor blir den destruktiv väldigt snabbt.

Jag har länge stört mig på hur detta svartvita tänkande gör det omöjligt att förstå sådant som inte passar in i dessa överförenklingar. Ta till exempel radikalfeminismens hat mot transpersoner och sadomasochister: Allt som går utanför deras uppdelning i en monolitisk manlighet och en monolitisk kvinnlighet blir oändligt hotfullt.

Men det finns en annan sida också. Det handlar inte bara om att osynliggöra och demonisera de som faller utanför de snäva ramar man bygger på. Det handlar också om att man aldrig kan uppnå fred och förståelse. Ömsesidig respekt blir en omöjlighet, själva tanken blir ett hot.

Det blir inte bara: ”Är du inte med oss så är du emot oss”.
Det blir även: ”Varje kamp är mellan gott och ont, mellan högt och lågt. Det måste vara du som är ond och låg! För om det inte är du, då är det ju JAG som är ond och låg! Och det är jag ju inte.”

Man blir tvungen att trycka ner varandra, för sin sociala och känslomässiga överlevnads skull. Man tänker: ”Om du är värdefull så måste det betyda att jag är värdelös, och vice versa.”

Låt oss slippa det här. Världen har plats för oss alla, och livet är inte något nollsummespel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: