Archive

Monthly Archives: August 2013

Att generalisera, att prata i generella termer, betyder så många olika saker.
Dessa olika saker har så oerhört olika innebörd.

Tyvärr är språket inte så jättebra på att hantera detta.
Samtliga mänskliga språk har växt fram i kulturella kontexter där det varit självklart att dela upp människor i oss och dem: Oss som man skall värna om, och dem som man ska förgöra.

Detta med “oss och dem” ses inte som så coolt alla gånger.
Men det är fortfarande en genomgående strategi att dela upp alla människor i två grupper, där man ska ta parti för den ena gruppen och behandla den andra gruppen som en fiende.

För att rättfärdiga detta kan man konstruera den “bra” gruppen som moraliskt överlägsen, konstruera den “dåliga” gruppen som förtryckare, eller båda delarna.

Observera distinktionen mellan privilegierad och förtryckare.
Många människor har, i högre eller mindre grad, olika privilegier genom sina grupptillhörigheter. Medan andra är underprivileierade. Till exempel, om man är född med svenskt medborgarskap så har man rätt till gratis utbildning, sjukvård och socialförsäkringssystem. En absurt stor jackpot i livet, jämfört med hur de flesta människor i världen har det. När man tillhör en privilegierad grupp bör man hålla sig medveten om detta, och göra sitt bästa för att göra världen mer rättvis eller åtminstone inte vara mallig över den tur man haft i livet.

Men detta innebär INTE att en liten vit svensk pojkbebis på något som helst sätt skulle vara ond eller dålig eller “förtryckare” eller dylikt, bara för att han råkar vara född in i tre grupper som har diverse privilegier i världen. Alltså svenskar, vita och män. Precis som han inte har någon anledning att vara mallig har han heller ingen anledning att skämmas: Ingen rår för att hen är född, och konceptet arvssynd hör hemma på historiens sophög. Tyvärr används ändå ofta logiken att om någon tillhör en privilegierad grupp så är det okej att behandla den personen illa, påstå att den personen begår diverse hemska handlingar som hen faktiskt inte begår, och rent allmänt utmåla/behandla personen som en “förtryckare”.

Ibland behöver man tala om destruktiva attityder och beteenden som är utbredda inom en grupp. Man behöver tala om strukturer och mönster, men utan att generalisera i bemärkelsen att man framställer det som att de som tillhör gruppen i allmänhet har dessa beteenden och attityder. Eller ännu värre, att alla ha det. Men detta är jätteknepigt: Rent språkligt är det så mycket lättare att bara säga att “män gör X” eller “somalier gör Y”.

Att diskursen blir så generaliserande har två problem. Det mindre problemet är att diskussioner om problem med specifika privilegierade grupper (till exempel män) blir icke-konstruktiva. Det större problemet är att diskussioner om problem med specifika underprivilegierade grupper (till exempel invandrare från mellanöstern eller Somalia) antingen förs utifrån en rasistisk diskurs eller inte förs alls. Alltså: När valet är att antingen generalisera och skuldbelägga eller sopa problemen under mattan så väljer rasisterna att ta upp problemen på sätt som är orättvist kollektivt skuldbeläggande och rent allmänt inte är konstruktivt alls, medan mainstreamdebattörer föredrar att låtsas att problemen inte existerar.

Och nej, det finns inte några kategoriska problem med invandrare eller med invandrare av ett visst kön eller någon viss etnicitet. Däremot är vissa destruktiva attityder och beteenden utbredda inom vissa invandrargrupper. Detta behöver vi jobba med, utan att skuldbelägga de personer från samma invandrargrupp som antingen lyckats frigöra sig från problemen i fråga eller aldrig omfattats av dem. På samma sätt finns det inga kategorisma problem med män, men vi behöver på ett konstruktivt sätt jobba med destruktiva attityder och beteenden som är utbredda inom gruppen män.

För övrigt tar dagens DN upp en självbiografisk skildring av hur jobbigt det är att växa upp som homosexuell inom vissa invandrargrupper, på grund av att homofobi är så utbrett inom dessa grupper. Inte bara utbrett rent statistiskt, uta i hög utsträckning är en fråga om gruppidentitet. Rekommenderas.

(Med gruppidentitet menar jag hur många individer utifrån grupptillhörighet identifierar sig själva och indetifieras av varandra och andra – inte att det skulle röra  sig om någon indetitet som man på något mysitskt sätt per definition skulle ha bara för att man tillhör en viss grupp.)

Advertisements

Okej.
Var på begravningen i fredags.
Har samlat mina tankar och fått lite closure.

För de som inte hängt med så blev en av mina aktivistkompisar i RFSU mördad för ett par veckor sedan.
Efter mina tidigare videos på engelska har jag nu gjort en video på svenska också. En där jag sammanfattar problematiken.

I korthet:
1. Vi måste inse att våld som drivs av hat mot sexarbetare är hatbrott, inte något som på något vis skulle vara offrets fel eller ursäktligt med hänvisning till offrets yrke.
2. Vi måste sluta förtiga samhällets brutala förakt mot sexarbetare.
3. Jag är personligen mycket tacksam mot RFSU, RFSL, HIV-Sverige och Rose Alliance för deras gemensamma dödsruna över Eva-Marree. Dels för att de intog den värdighet och öppenhet som Eva-Marree förtjänade. Och dels för att när så tunga organisationer så tydligt intar denna position blir det svårare att förtala oss enskilda personer som driver samma linje.

***

***