Privilegieblinda och privilegiekränkta – inte bara vita och män

På förekommen anledning vill jag slå ett slag för två nya ord: ”Privilegieblind” och ”privilegiekränkt”. Att vara privilegieblind är att inte se sina privilegier, och att vara privilegiekränkt är att bli upprörd över att tillvaron inte är riktigt så orättvis till ens egen fördel som en är van vid. Inte särskilt svåra ord, right?

Den förekomna anledningen är att idag hamnade jag återigen i den trista situationen att två av mina vänner började gräla med varandra om termen ”vit kränkt man”. Själv håller jag med båda sidor. Alltså, å ena sidan är det helt riktigt att vi behöver sätta ord på fenomenen privilegieblindhet och privilegiekränkthet. Och då är just ”vit kränkt man” den term som folk i allmänhet känner till. Men å andra sidan är det också riktigt att det är rasistiskt att fördöma människor för deras hudfärg och sexistiskt att fördöma dem för deras kön. Till detta kan vi även lägga följande problem med termen ”vit kränkt man”:

* Rasifierade män är också män. Att vara privilegieblind och privilegiekränkt som man är inget unikt för män som råkar vara just vita.

* Vita kvinnor är också vita. Att vara privilegieblind och privilegiekränkt som vit är inget unikt för vita som råkar vara just män.

* Rasism och sexism existerar inte bara var för sig, utan det finns även rasistisk sexism. Till exempel positionen att jämställdhet bara är för vita kvinnor, medan rasifierade kvinnor däremot har en skyldighet att “stanna i köket”.

* Det finns väldigt mycket förtryck som baserar sig på andra parametrar än kön och hudfärg. Till exempel socioekonomisk klasstillhörighet, eller sexuell läggning/minoritetsposition. Många av de som blir nedtryckta i samhället utifrån syn på utbildning/meriter/nätverk/subkultur/funktionalitet/whatever råkar vara just ”vita män”. Detta är samhällsgrupper som de mer väletablerade i samhället bör bry sig om, inte avfärda med en attityd av ”vi skiter i er, ni får väl gå och rösta på SD i stället”. (Det är väl värt att notera att de som föraktfullt använder termen “vita kränkta män” om sina medmänniskor väldigt ofta själva är just vita män – och oftast då vita män som är privilegierade även utifrån andra parametrar än just kön och hudfärg.)

* En socialt privilegierad position, eller vilken struktur som helst, existerar bara i en kontext. Det samtida svenska samhället i stort gynnar just kategorierna vita och män. Men det finns också gott om lokala kontexter där dessa kategoritillhörigheter ger mycket mer nackdelar än fördelar, och vice versa.

* Verklig kamp för mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet handlar om allas lika värde, inte om att ställa grupper mot varandra och dela upp befolkningen i bra och dåliga utifrån till exempel hudfärg eller kön.

Termen ”vita kränkta män” är sålunda oerhört problematisk: Det är en term som inte fångar det problem den försöker beskriva, och dessutom legitimerar förtryck mot marginaliserade grupper. Nej, i soptunnan med den: Tala i stället om privilegieblinda och privilegiekränkta.

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: