Archive

Monthly Archives: March 2015

När en människa far illa psykiskt, beror detta då på sociala eller biologiska orsaker? Nej, fy vad jag är trött på den frågan. Så nu ska jag i stället prata om att fara illa rent fysiskt.

Låt oss säga att en tjej som vi kan kalla för Annika har ett riktigt fult sår. Ett stort blåmärke, och på en del av det har huden gått sönder så att det blöder. Vad beror denna skada på? Well, det beror ju om vi ställer frågan medicinskt/biologiskt eller socialt.

Biologisk förklaring:
Det som har hänt är att blodkärl under huden har spruckit så att det börjat blöda under huden, och att själva huden har gått sönder så att det börjat blöda utåt. Vilket i sin tur kan leda till infektioner om såret behandlas på fel sätt.

Social förklaring:
Vad är det egentligen som Annika har råkat ut för? Har hon blivit misshandlad? Eller ramlat och slagit sig? Eller varit med om en BDSM-session – kanske en där något råkade gå snett, med ett avsiktligt blåmärke men oavsiktligt blodvite? Något av dessa alternativ är förmodligen vad som har hänt.

Ena eller båda? Båda, så klart!
En väldigt dum fråga är vilket av dessa båda svar som är det rätta. Självfallet är BÅDA svaren helt korrekta i sig, och vilket av dem som är mest relevant beror på sammanhang. Det enda rimliga är att dels behandla såret utifrån medicinsk kunskap om hur människokroppen fungerar OCH dels behandla sårets uppkomst utifrån socialpsykologisk kunskap om hur mänskliga psyken och samhällen fungerar.

Rör det sig om misshandel kan hon behöva stöd med att få upprättelse. Och kanske med att lämna förövaren, om det rör sig om våld i nära relationer. Om det i stället rör sig om en olycka (vanlig eller inom BDSM) så kanske det faller inom ”oops, shit happens”, eller så kanske någon relevant person behöver ta sig en funderare över säkerhetsrutiner. Oavsett vilket så är det attans rimligt att desinficera och förbinda såret så att risken för infektion och fula ärr minimeras.

Att ställa den biologiska och den sociala förklaringen mot varandra vore absurt och destruktivt. Hur skulle en sådan position egentligen se ut? Låt oss som svar på detta tänka oss en biologistisk förklaring respektive en socialflummig förklaring: Två förklaringar som ensidigt tar fasta på den ena aspekten och förnekar den andra.

Biologistisk förklaring:
Den ovanstående biologiska förklaringen är den enda som är sann. Det vore svårt att bevisa att någon har misshandlat henne, och därför är det enda rimliga att anta att hennes kropp har gjort detta mot sig själv. Tvätta och förbind såret, och sen får det vara bra med det. Ingen idé att prata med henne om vad som har hänt eller hur hon mår, det vore ju inte objektivt. Det objektivt sanna är att detta är något som har hänt inne i hennes egen kropp, och det vore orättvist att anta att någon annan människa skulle kunna tänkas ha något med saken att göra. Om någon annan ändå har med saken att göra så var det ju bara en naturlig biologisk process det också, och därmed inte värt att prata om.

Socialflummig förklaring:
Någon av de ovanstående sociala förklaringarna är det enda som är sant. Kanske ska vi försöka lyssna på henne och ta reda på vilken av dem som är sann, eller kanske ska vi bestämma oss för ett alternativ och avfärda hennes egna erfarenheter. Oavsett vilket ska vi absolut inte desinficera eller förbinda såret. För att försöka minska risken för infektion skulle ju vara att ge biologisterna rätt. Nej, vi måste bortse från det biologiska, och se enbart till det sociala. ”Mind over matter” – att inse att konceptet våld är socialt konstruerat gör oss immuna mot bakterier.

Att välja sida
Dessa båda positioner, den biologistiska och den socialflummiga, är absurda och vidriga båda två. Just när det gäller rent fysiska sår är de också lyckligtvis väldigt ovanliga. Tyvärr blir deras motsvarigheter lite vanligare om vi i stället pratar om till exempel psykisk ohälsa, om sexuella övergrepp eller om svårdiagnosticerade fysiska smärtsjukdomar. Då tar folk sig gärna friheten att ställa biologiska och socialpsykologiska perspektiv mot varandra, som om de vore jämförbara och varandra uteslutande. Vilket är lika absurt och vidrigt som att göra samma sak när det gäller ett fysiskt sår.

Folk väljer sida. Antingen existerar biologi eller så existerar samhälle – vilken sida står du på? Gärna med förevändningen att den egna sidan är den nyanserade, medan den andra sidan är den som drar alla över en kam. Ja, sådana är de allihopa: Alla som tror att biologi respektive sociala strukturer alls existerar, de är jättedåliga människor som alla alltid drar alla över en kam.

Min erfarenhet är att de flesta forskare, akademiker och så vidare är vettiga, och väl medvetna om sin egen inriktnings begränsningar. Detta gäller både bland naturvetare/läkare (inklusive evolutionsbiologer) och bland samhällsvetare/humanister (inklusive genusvetare). Visst finns det enstaka stolpskott även i dessa miljöer, men det hör till ovanligheterna. Huvudproblemet är i stället anhängare som övertolkar en forskningsstudie eller en teoretisk modell. Rycker den ur sitt sammanhang, och upphöjer den till att vara den hela och enda sanningen.

När du blir så sur på den ena eller andra sidan (alltså den biologistiska eller den socialflummiga) att du frestas att bekämpa den genom att ansluta dig till den andra sidan… stanna då upp och tänk efter. Kom till insikt om att du på en mycket grundläggande nivå faktiskt HJÄLPER den sidan du vill bekämpa: De båda sidorna är överens om att det är det ena eller det andra – att det antingen är biologi eller sociala strukturer som är den enda sanningen. De båda sidorna har alltså en diskursiv allians om vad frågan gäller och vilka alternativen är, samtidigt som de är oense om vilket av de båda alternativen som är det rätta. När du ansluter dig till den ena sidan, den biologistiska eller den socialflummiga, då hjälper du den andra sidan att etablera detta dikotomistiska antingen-eller-tänkande som den så väl behöver.

Av samma anledning: Var gärna extremt försiktig med att anklaga någon för att argumentera biologistiskt respektive socialflummigt. Eller ännu värre, anklaga dem för att rakt igenom VARA biologist respektive socialflummare. Att vara frikostig med sådana epitet föder bara ett destruktivt ”oss mot dem”-tänkande, uppmuntrar folk till att välja sida. Se i stället till de argument som framförs: Är de korrekta i sak, och hur relevanta är de? Använd rätt sorts argument och perspektiv i rätt sammanhang, och uppmuntra andra att göra detsamma.

Att avfärda andra debattörer som biologistiska respektive socialflummiga internettroll eller whatever bör reserveras för de fall där det faktiskt är påkallat. Som till exempel när folk faktiskt avfärdar kamp mot våldtäktskultur med att det är en biologisk drift att bli kåt, eller avfärdar neurologiska/biologiska funktionshinder med att en människas attityd spelar stor roll för självbilden.

Advertisements