Archive

Monthly Archives: May 2015

Fick just frågan igen: “RFSU och RFSL …vad är skillnaden ?”

För alla som undrar, här kommer mitt svar:

Organisationerna är väldigt lika, och har delvis växt ihop. Båda ägnar sig åt upplysningsarbete och kampen för varje människas rätt till sin egen kropp och sexualitet. Sexualupplysning, Sexualpolitisk kamp, och preventivt arbete mot HIV och andra STI. SRHR, helt enkelt – Sexual and Reproductive Health and Rights.

Men de skiljer sig på tre nivåer: Bakgrund, fokus och perspektiv.

Bakgrund:
* RFSL växte fram ur kampen för bögars rättigheter, och expanderade med tiden till att inkludera allt det andra. Namnet stod tidigare för “Riksorganisationen För Sexuellt Likaberättigande”, men betyder idag “Riksorganisationen För Homosexuellas, Bisexuellas, Transpersoners och Queeras Rättigheter”.
* RFSU växte fram ut kampen för birth control, alltså fri abort och fria preventivmedel. Namnet står för Riksorganisationen För Sexuell Upplysning.
* Alltså: Började som enfrågegrupper i varsitt fält, men började med tiden överlappa varandra med en helhetssyn.

Fokus:
* RFSL jobbar med många frågor, men en stor del av fokus ligger fortfarande på rättigheter för Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner. Alltså mer fokus på “Sexual Rights”-delen av SRHR. Organisationen är den svenska grenen av ILGA – International Lesbian and Gay Alliance.
* RFSU jobbar med många frågor, men en stor del av fokus ligger fortfarande på rätten till fri abort och fria preventivmedel. Alltså mer fokus på “Reproductive Rights”-delen av SRHR. Organisationen är den svenska grenen av IPPF – International Planned Parenthood Federation.
* Alltså: Båda organisationerna arbetar i viss mån med alla frågorna, men vissa frågor är viktigare för den ena än för den andra och vice versa.

Perspektiv:
* RFSL är mycket inriktat på grupptillhörighet och identitet. Att vara bög/lesbisk/homosexuell, att vara bisexuell, att vara transperson, eller att på ett eller annat sätt vara queer.
* RFSU är mycket inriktat på upplysning, att på ett så neutralt sätt som möjligt förmedla information.
* Alltså: Grupptillhörighet versus allmängiltighet – men sen vet båda organisationerna att alla perspektiv är begränsade och att detta slår åt båda hållen.

Advertisements