Archive

Monthly Archives: July 2015

Till dig som hatar en viss kategori av människor, till exempel kvinnor eller män:

Snälla, inled inte relationer med individer som tillhör den kategori du hatar!! De är människor, de har människovärde, de förtjänar bättre än att bli ihop med någon som hatar dem!! Inbilla dig inte att du kan bli bra partners till någon du egentligen hatar: Nej, du KOMMER med all sannolikhet att göra henom illa. Kanske inte under relationens första månader, när du är nyförälskad och lägger en massa energi på att bete dig väl. Men sen när vardagen med alla dess små irritationer och bedrövelser kommer sig smygande. Förr eller senare kommer du att börja förmedla till din partner att hen egentligen är värdelös och borde skämmas för sin existens.

Och inbilla dig inte att du själv kommer att kunna bli lycklig i en sådan relation. Även om din partner var bra för dig från början kommer du till sist att såra henom tills hen börjar återgälda de negativa känslorna och bli dålig mot dig också. Vilket alltså är i detta ”best case scenario” att personen faktiskt var bra för dig från början, vilket av tre orsaker inte är särskilt troligt.

För det första: Vettiga människor har en tendens att sålla bort hatare. De som inte är bra på att sålla bort hatiska människor har nämligen svårt att förbli vettiga. Så det är väldigt sannolikt att vettiga människor kommer att dra sig undan från dig, och när du väl blir ihop med någon så blir det med någon som inte är så vettig. Någon som saknar insikt eller självrespekt, eller kanske rentav någon som tycker om att ha en partner som inte respekterar henom eftersom hen då inte känner något behov av att respektera denna partner i retur.

För det andra: Negativa stereotyper blir lätt till självuppfyllande profetior. Om du förknippar en massa negativa egenskaper med att vara en riktig kvinna respektive med att vara en riktig man, då är det väldigt stor risk att du undermedvetet sorterar bort de kvinnor respektive män som saknar dessa negativa egenskaper – och som därmed inte framstår som några riktiga kvinnor respektive män. Alltså framstår inne i ditt eget huvud. Du bär med dig din egen världsbild, och därmed en stor del av den värld som du lever i.

För det tredje: Även om du trots allt lyckas hitta en partner som hade varit prefekt för dig om du hade varit redo för en sund relation så är det väldigt stor risk att du själv inte är redo. Du kanske behöver ditt hat, som en försvarsmekanism för att inte rusa in i något som du inte är redo för?

Så nej, en relation med en människa som tillhör en grupp du hatar kommer med all sannolikhet att göra både dig och partnern olyckliga. Håll dig borta! Kanske tycker du att du ”förtjänar” en relation, men se då till att ha så mycket självrespekt att du inser att det är en bra relation som du i så fall förtjänar. Även den sämsta människa förtjänar bättre än att vara i en dålig relation. Det är bättre och sundare och mer rättvist att vara singel. En person som inte är kapabel till en bra relation förtjänar att vara singel, och en person som är kapabel till en bra relation förtjänar att hens relationer ska vara bra. Detta gäller både dig och din tilltänkta partner.

Om du är bisexuell, pansexuell eller dylikt) och hatar det motsatta könet: Håll dig till personer som inte är av detta motsatta kön, tills du kommit över ditt hat.

Om du i stället är heterosexuell och hatar det motsatta könet: Synd för dig, men du får helt enkelt acceptera din situation och leva i celibat tills du kommit över ditt hat.

Likaledes, om du hatar en viss hudfärg eller subkultur eller politisk ideologi eller whatever: Var snäll och låt bli att inleda relationer med personer som av sig själva eller av dig själv räknas till den grupp som du hatar. Svårare än så är det inte.

Låt oss nu ta en liten närmare titt på vad det egentligen är för ”hat” vi pratar om här. Det finns många som på bättre eller sämre grunder upplever att det är något väldigt fel med en viss grupp. Oavsett om detta görs med en axelryckning, med avståndstagande eller med glödande hat så kan vi dela upp tre nivåer för VAD det egentligen är en tar avstånd från:

1). Att hata destruktiva strukturer och destruktiva normer för hur de människor som ingår i en viss grupp “ska” vara. Destruktiva strukturer kan vara privilegier och förtryck, att människor från olika grupper blir behandlade olika i samhället.
2). Att hata när människor lever ut sin grupptillhörighet utifrån dessa normer och privilegier.
3). Att hata de människor som ingår i en viss grupp. (Om du inte gör klar och konsekvent skillnad mellan å ena sidan grupptillhörigheter och å andra sidan sociala strukturer så hamnar du automatiskt på denna nivå.)

StrukturOchHat

Det vi talar om här är alltså i första hand ruta 3C. Att vara bigott. ”To be a bigot”, som det heter på engelska.

Egentligen bör vi även räkna med ruta 3B, att ta avstånd från de som har en viss grupptillhörighet. För de som inte vill eller kan göra en skarp åtskillnad mellan sak och person bör vi i viss mån även räkna med ruta 2C och 2B. Alltså att hata eller ta avstånd, inte bara från vissa beteenden som sådana utan även från de personer som har dessa beteenden. Men för enkelhets skull, låt oss strunta i dessa gråzoner och bara prata om det renodlade hatet mot kategorier av människor.

Om du faktiskt anser att en viss person är ”en av dina förtryckare”, så ska du givetvis avstå från relationer med den personen, för din egen skull. Så klart att du förtjänar bättre än att vara ihop med en förtryckare! Alla förtjänar bättre än att vara med någon som förtrycker dem. Och alla förtjänar bättre än att vara med någon som upplever sig vara förtryckt av dem.

Detta helt oavsett huruvida den grupp du hatar är strukturellt privilegierad enligt seriös sociologisk forskning, och även helt oavsett huruvida gruppen i fråga har ”den egentliga makten” enligt en eller annan konspirationsteori. Skillnaden mellan dessa båda inspirationskällor är i sig själv jättestor, och blir enormt viktig om du ska arbeta politiskt. Detta är skillnaden mellan å ena sidan ett teoretiskt intresse eller en politisk vrede baserad på kunskap, och å andra sidan ett teoretiskt intresse eller en politisk vrede baserad på fördomar. Men så länge det bara handlar om dina egna känslor för dina medmänniskor så är det helt enkelt så att hat är hat. Om din vrede över orättvisa strukturer spiller över på de individer vars grupptillhörighet gynnas av dessa strukturer, håll dig då gärna på behörigt avstånd från dessa individer. För din egen skull, och för deras. Om du hatar kapitalister eller arbetslösa, se då för fasen till att inte bli ihop med någon som är (eller riskerar att bli) kapitalist respektive arbetslös. Jobba på dina egna känslor innan du närmar dig någon som du riskerar att ta ut dem på.

Om du just nu väljer att hålla dig borta från det motsatta könet eller någon annan grupp så behöver det beslutet ju bara gälla så länge som du själv behöver det. Inte nödvändigtvis hela livet. Så strunta tills vidare i förhållanden med dessa människor. Satsa på dig själv. Se gärna till att ha kontakt med individer från det kön du hatar, men på behörigt avstånd. Så att du kan lära dig att se dem som personer, inte som exemplar av en eller annan kategori. Längs vägen, se upp så att du inte skadar dem och så att de inte skadar dig. Kanske behöver du ditt hat av en anledning, och då är det kanske en bra signal om att detta inte är rätt tid för dig att inleda ett nytt förhållande? Att bygga förhållanden kan det bli tid för i framtiden, när du inte behöver ditt hat längre.

Om du anser att den grupp du hatar är strukturellt privilegierad så kanske du intalar dig att ditt hat inte gör någon skada. Huruvida den tanken är rimlig när det gäller skadliga strukturer som sådant kan vi diskutera någon annan gång, men nu är det relationer med enskilda människor av kött och blod vi pratar om. Individer är alltid mer eller mindre sårbara, och helt oavsett grupptillhörighet gör det så gott som alltid ont att bli hatad av sin partner.

Om du anser att problemen grundar sig i det andra könets strukturella privilegier så kanske du känner dig frestad att söka dig till personer som visserligen tillhör det hatade könet men å andra sidan tillhör utsatta grupper. Detta resonemang verkar vara rätt vanligt både bland de som tar avstånd från män och de som tar avstånd från kvinnor. I båda fallen är det ett resonemang som riskerar att i praktiken bli ohyggligt själviskt, på utsatta människors bekostnad.

Ni tänker er att människor från utsatta grupper ska behandla er bättre. Vilket i de fall där detta stämmer ofta handlar om att personen i fråga har en sämre förhandlingsposition. Ni tänker er att de ska vara bättre för er, men utan någon djupare tanke på i vilken mån ni är bra för dem eller inte. Människor som utsätts för en massa skit på annat håll behöver inte bli överösta med ert hat också. De förtjänar bättre än att bli utnyttjad av någon självgod och självömkande offerkofta som känner sig förtryckt men som gärna gör sina medmänniskor illa. Och de förtjänar att få partners som väljer dem som personer. Nästan ingen tycker om att bli utvald utifrån den stigmatisering som en minoritetsgrupp som hen tillhör är utsatt för.

Så, snälla. Oavsett vilken ideologi eller känslomässig hangup du än har: Så länge som du hatar människor för deras kategoritillhörighet, håll dig då på avstånd från de personer som kan anses ha denna kategoritillhörighet. Särskilt de som av helt andra skäl kan antas vara utsatta och sårbara, men även alla andra.

Låt dem vara! Visa lite medmänsklighet, för fasen.

Advertisements